Wednesday, June 6, 2012

Akhlakul Karimah


AKHLAKUL KARIMAH


A.    Pendahuluan

Suatu bangsa atau suatu Negara akan jaya bila warga negaranya terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia/luhur. Sebaliknya, bila warganya berakhlak buruk maka rusak pulalah bangsa dan Negara itu. Seorang penyair arab bernama Syauqi  beliau pernah berkata:
Suatu bangsa dikenal karena akhlaknya (budi pekertinya) jika budi pekertinya telah runtuh maka runtuh pulalah bangsa itu.

B.     Pengertian Akhlakul  Karimah

Perkataan Akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku (tabiat) adat kebiasaan.
Karimah artinya mulia, terpuji, baik. Jadi, akhlaqul karimah ialah budi pekerti atau perangai yang mulia.

C.     Tujuan

Tujuan pokok akhlak ialah agar setiap orang berbudi pekerti (berakhlak ) bertingkah laku (tabiat) berperangai atau beradat istiadat yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam.

D.    Dasar-dasar akhlak

Dalam Islam yang menjadi dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruknya adalah Al Quran dan As Sunnah. Apa yang baik menurut Al Quran dan As Sunnah itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut  Al Quran dan As Sunnah berarti itu tidak baik dan harus di jauhi.

Sesungguhnya engkau (ya Muhammad) mempunyai akhlak (budi pekerti) yang amat tinggi  (Al Qalam :4)


Hadits:

Artinya:
Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaqnya (budi pekertinya ). (HR.Tirmidzi)


Artinya:
Sesungguhnya akan diutus kedunia itu untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia ( HR. Akhmad)


Rosulullah SAW adalah manusia yang paling baik perangainya (akhlaknya)


E.     Macam-macam Akhlak

1.      Akhlakul Karimah /Mahmudah
2.      Akhlakul Madhmumah/Tercela

Yang termasuk Akhlakul Karimah / akhlak yang terpuji:

1.      Berbakti kepada ibu bapak
2.      Sopan terhadap guru
3.      Bersikap baik kepada saudara
4.      Berbuat baik kepada tetangganya
5.      Suka menolong kepada orang lain
6.      Cinta kepada Alloh
7.      Cinta dan benci karena Alloh
8.      Cinta dan taat kepada Rosul
9.      Menyayangi orang yang lemah
10. Memelihara dan menyantuni binatang
11. Memelihara dan menyantuni tumbuh-tumbuhan
12. Benar
13. Berani
14. Amanah
15. Menepati janji
16. Sabar
17. Pemaaf
18. Pemurah
19. Ikhlas
20. Hidup sederhana
21. Syukur kepada Alloh
22. Tawakal
23. Al Haya ( Malu )Akhlak yang tercela:

1.      Dengki
2.      Dendam
3.      Mengadu domba
4.      Mengumpat
5.      Riya
6.      Ujub dan takabur (sombong)
7.      Bakhil
8.      Penipu
9.      Khianat
10. Pengecut
11. NifaqF.      Penutup

Pada penutup tulisan ini saya kemukakan bahwa apa yang disajikan dalam tulisan ini barulah sekelumit kecil dari yang diharapkan, sedang ajaran Islam mengenai akhlak cukup luas yang memerlukan penelaahan lebih mendalam lagi. Anggaplah tulisan yang ada ini sebagai titik tolak untuk menuntun kita kepada akhlak mahmudah (terpuji) dan  memperingatkan kita supaya terjauh dari akhlakul madhmumah (akhlak yang tercela).


[maaf apabila ada penulisan kata-kata yang salah]


Reactions:

7 comments:

SIAPA YANG MEMILIKI AKHLAKUL KARIMAH ???

Mantap nih, postingannya sangat berguna

Arah dan tujuan Akhlakul karimah apa saja Bos!

Materi ini sangat penting! Makasih

Berkunjung Pak,Mba!? Salam kenal aja!

Apa akibatnya jika manusia di dunia ini tidak mempunyai akhlak, mungkin akan seperti Israell yang selalu membom palestina!

Post a Comment